Op dinsdag 7 januari heeft PGH het vignet Waardering voor Toegankelijkheid toegekend aan de gemeente. In het verleden had de werkgroep BTB (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid) het gemeentekantoor en het Raadshuis geschouwd. Het gemeentekantoor werd destijds beoordeeld met een voldoende maar er waren ook enkele aanbevelingen ter verbetering. De gemeente is hierop direct aan de slag gegaan met het oplossen van alle knelpunten en kwam zo in aanmerking voor de waardering goed toegankelijk.

Onlangs was in de gemeenteraad van Heerde het item aan de orde om nieuwe tarieven voor invalidenparkeerkaarten vast te stellen. Op tafel lag een voorstel van B en W om deze tarieven voor 2020 fors te verhogen t.o.v. de prijs 2019. Het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde (PGH) was in een eerder stadium al in verweer gekomen tegen de toenmalige prijzen en dus was dit verhogingsvoorstel helemaal uit den boze. Waarom zou een gehandicapte flink moeten betalen voor zijn\haar parkeerkaart en kan iedere andere automobilist overal in de gemeente vrij parkeren. Zeer onrechtvaardig vindt PGH.

Na gedaan onderzoek is uit naam van het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde (PGH) aan de firma Rozendal Home Electro te Heerde het predicaat Waardering voor Toegankelijkheid toegekend.

Op dinsdag 21 mei j.l. heeft voorzitter Westerkamp het eerste vignet Waardering voor Toegankelijkheid uitgereikt aan de Aldi in Heerde.

Het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde (PGH) zet zich al jaren in als belangenbehartiger voor mensen met een beperking. PGH streeft naar een menselijke samenleving waarin mensen met een beperking naar vermogen kunnen meedoen op alle levensterreinen. Onderdeel van PGH is de Werkgroep Bereikbaarheid-Toegankelijkheid-Bruikbaarheid (BTB). Deze werkgroep is een omvangrijk project gestart om alle openbare gebouwen, horecabedrijven en winkelpanden in onze gemeente te schouwen/toetsen op hun bereikbaarheid en voorzieningen voor mensen met een beperking.

Het jaarverslag 2018 van Platform Gehandicaptenbeleid Heerde ligt klaar ter inzage.

Lees wat de werkgroepen in 2018 allemaal hebben bereikt voor de mensen met een beperking in de gemeente Heerde. Open hier het jaarverslag 2018. 

De Noord Veluwse gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Putten en Oldebroek willen het vraag en aanbod van aangepast sporten beter op elkaar aan laten sluiten. Er is onder andere behoefte aan meer inzicht in de sportmogelijkheden, aan meer sportmogelijkheden in de buurt en aan sportmaatjes. Ook de organisatorische infrastructuur kan worden verbeterd, bijvoorbeeld via intensievere samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Voor de aanleg van de Hoogwatergeul had de werkgroep BTB al aandacht gevraagd om bij de realisatie rekening te houden met de mensen met een beperking. Hiervoor is er vervolgens meerdere keren overleg geweest met vertegenwoordigers van het Waterschap Vallei en Veluwe en de aannemerscombinatie IJsselweide.


De werkgroep Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB) heeft onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van het gemeentehuis en het hernieuwde gemeentekantoor.

Onder dit motto heeft het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde (PGH), samen met de Stichting Gehandicaptenbelangen Noordoost Veluwe, een bijeenkomst voor de politieke fracties van de gemeente Heerde georganiseerd op woensdag 20 september.

 Het Platform doet, in samenwerking met de gemeente Heerde, een onderzoek naar de behoefte aan mogelijkheden van sporten voor mensen met een (functie) beperking.

Platform Gehandicaptenbeleid Heerde (PGH) zet zich onder andere al jaren in, samen met de gemeente, voor een goed en volledig rolstoel- fietspadennetwerk, met vlakke verharde paden van voldoende breedte.

Mevr. Denise Janmaat, directeur Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid, heeft als “mystery guest” de toegankelijkheid in Heerde/Wapenveld van winkels, openbare gebouwen en de dorpscentra beoordeeld.