Op woensdag 22 mei heeft wethouder William van Ommen het schouwrapport en het bijbehorende WvT-vignet voor het STIP-gebouw in ontvangst genomen uit handen van onze PGH-voorzitter Peter van der Togt.

De gemeente Heerde werkt momenteel aan een nieuw mobiliteitsplan ter vervanging van het 14 jaar oude Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Hiervoor heeft men een concept opgesteld waarin een inventarisatie van beleidsuitgangspunten zijn opgesteld.

In februari zijn er 3 inloopavonden in Heerde, Wapenveld en Veessen georganiseerd waarin de bewoners haar stem konden laten horen op het gebied van verkeersveiligheid en leefbaarheid in de gemeente Heerde. Deze input moet dan verwerkt worden tot een definitieve ‘beleidsuitgangspunten mobiliteitsplan’.

Het jaarverslag 2022 van Platform Gehandicaptenbeleid Heerde ligt klaar ter inzage.

Lees wat de werkgroepen in 2022 allemaal hebben bereikt voor de mensen met een beperking in de gemeente Heerde. Open hier het jaarverslag 2022.

Steeds meer mensen hebben moeite om de energierekening te betalen. Om die onbetaalbare energierekening of energiearmoede aan te pakken, hebben de gemeenten Epe, Hattem, Heerde en Woonstichting Triada de handen ineengeslagen om betreffende huishoudens concrete hulp te bieden bij het verlagen van hun energierekening. Zowel huurders als woningeigenaren die energietoeslag hebben ontvangen, komen in aanmerking voor gratis energiebesparende maatregelen. 

Tekst en foto Nieuwsblad Schaapskooi week 5-2023

HEERDE-
Jaap Roeters is de nieuwe voorzitter van Stichting Gehandicaptenbelangen Noord-Oost Veluwe (SGNOV) en Peter van der Togt is de kersverse voorzitter van de werkgroep Platform Gehandicaptenbeleid Heerde (PGH). Anton Westerkamp, die sinds 2015 voorzitter was van beide organisaties, heeft de voorzittershamer overgedragen aan deze nieuwe voorzitters. Nu het voorzitterschap voor beide instanties is losgekoppeld, is de continuïteit gewaarborgd. En met ingang van de maand januari is er een totaal nieuw dagbestuur voor moederstichting SGNOV.

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 17 januari gestemd over het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer om handicap en seksuele gerichtheid op te nemen als non-discriminatiegrond in artikel 1 van de Grondwet. Het betrof een zogeheten tweede lezing die nodig is voor een wijziging van de Grondwet. Bij een tweede lezing is een twee derde meerderheid nodig in beide Kamers.

Het nieuwe, aangepaste artikel 1 van de Grondwet luidt nu als volgt: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

Lees meer in de berichten van Ieder(in) en de Rijksoverheid.

PGH gaat weer ambitieus en met volle overgave het nieuwe jaar in om onze gemeente toegankelijker te maken. In het jaarplan kun je lezen wat PGH allemaal doet en welke doelstellingen het in 2023 wil bereiken.

Eén van de speerpunten van het jaarplan is dat de werkgroep BTB meer winkels en gebouwen wil schouwen op toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Voldoet het gebouw grotendeels dan wordt het vignet 'Waardering voor Toegankelijkheid' uitgereikt met PR aandacht. Winkels, bedrijven en instanties die belangstelling hebben voor het laten schouwen van hun pand kunnen zich aanmelden door een mail met sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Momenteel is de Stichting Gehandicapten belangen Noord Oost Veluwe (SGNOV) en het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde (PGH) op zoek naar nieuwe enthousiaste bestuursleden.

Kijk op op onze advertentie uit de Schaapskooi voor meer informatie over de in te vullen vacante functies.

Heb je belangstelling of vragen mail dan naar voorzitter Anton Westerkamp via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op 14, 15 en 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Eens per 4 jaar bepaalt u wie er in de gemeenteraad komen. In aanloop naar deze verkiezingen heeft PGH onderstaande brief aan alle politieke partijen gestuurd met het verzoek om inclusief denken op te nemen in hun verkiezingsprogramma.

Op dinsdag 7 januari heeft PGH het vignet Waardering voor Toegankelijkheid toegekend aan de gemeente. In het verleden had de werkgroep BTB (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid) het gemeentekantoor en het Raadshuis geschouwd. Het gemeentekantoor werd destijds beoordeeld met een voldoende maar er waren ook enkele aanbevelingen ter verbetering. De gemeente is hierop direct aan de slag gegaan met het oplossen van alle knelpunten en kwam zo in aanmerking voor de waardering goed toegankelijk.

Het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde (PGH) zet zich al jaren in als belangenbehartiger voor mensen met een beperking. PGH streeft naar een menselijke samenleving waarin mensen met een beperking naar vermogen kunnen meedoen op alle levensterreinen. Onderdeel van PGH is de Werkgroep Bereikbaarheid-Toegankelijkheid-Bruikbaarheid (BTB). Deze werkgroep is een omvangrijk project gestart om alle openbare gebouwen, horecabedrijven en winkelpanden in onze gemeente te schouwen/toetsen op hun bereikbaarheid en voorzieningen voor mensen met een beperking.