Op woensdag 22 mei heeft wethouder William van Ommen het schouwrapport en het bijbehorende WvT-vignet voor het STIP-gebouw in ontvangst genomen uit handen van onze PGH-voorzitter Peter van der Togt.

De werkgroep BTB heeft het STIP-gebouw tijdens de renovatie geschouwd en is daarbij tot de conclusie gekomen dat het STIP-gebouw voor mensen met een beperking goed toegankelijk is. Lees hier ook het artikel dat in de Schaapskooi van 28 mei is verschenen.

De werkgroep heeft momenteel de schouw van het gerenoveerde Raadhuis uitgevoerd en is met de afronding van het rapportage bijna klaar. Een paar jaar terug heeft de werkgroep de winkels van de Aldi en Elektro Rozendal geschouwd en beloond met het vignet WvT voor hun goede toegankelijkheid voor mensen met een beperking.


Uitreiking WvT vignet STIP 22 mei 2024 800pxbr

Uitreiking WvT vignet STIP 22 mei 2024 1a 800pxbr