De gemeente Heerde werkt momenteel aan een nieuw mobiliteitsplan ter vervanging van het 14 jaar oude Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Hiervoor heeft men een concept opgesteld waarin een inventarisatie van beleidsuitgangspunten zijn opgesteld.

In februari zijn er 3 inloopavonden in Heerde, Wapenveld en Veessen georganiseerd waarin de bewoners haar stem konden laten horen op het gebied van verkeersveiligheid en leefbaarheid in de gemeente Heerde. Deze input moet dan verwerkt worden tot een definitieve ‘beleidsuitgangspunten mobiliteitsplan’.


De werkgroep BTB heeft ook haar standpunten ingebracht. Aan de hand van het concept mobiliteitsplan is een lijst opgesteld met op- en aanmerkingen in het kader van een betere verkeersveiligheid en -inrichting voor mensen met een beperking. Deze lijst was leidraad in het overleg op 16 februari met twee ambtenaren van de gemeente. Onze op- en aanmerkingen werden positief ontvangen en zullen verwerkt worden in het definitieve Mobiliteitsplan.