Op 14, 15 en 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Eens per 4 jaar bepaalt u wie er in de gemeenteraad komen. In aanloop naar deze verkiezingen heeft PGH onderstaande brief aan alle politieke partijen gestuurd met het verzoek om inclusief denken op te nemen in hun verkiezingsprogramma.

 

Aan het bestuur van de politieke partijen PvdA; CDA; CU-SGP; VVD; GroenLinks-D’66; Gemeentebelangen

Geachte besturen,

De verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad Heerde staan weer voor de deur en u bent allen volop bezig om uw eigen verkiezingsprogramma inhoud te geven.

Graag willen wij daarbij uw aandacht vragen voor het volgende:

In het collegeprogramma 2018-2022 hebben de partijen, die het college hebben gevormd, onder het hoofdstuk “Product bestuur” het beleidsveld INCLUSIEF DENKEN opgenomen met als portefeuillehouders ALLEN. Daarbij is in de uitwerking van dit punt aangegeven wat er bereikt moet worden, wat daarvoor gedaan moet worden en wat overblijft te doen. Dit alles gebaseerd op Agenda 22, het ook door Nederland geratificeerde verdrag over de rechten van personen met een handicap.

Wij, als Platform Gehandicaptenbeleid Heerde (PGH), hebben in de afgelopen periode ervaren dat daar serieus aandacht voor is geweest en nog is. Dat vinden wij een compliment voor uw allen. Toch zijn we er nog lang niet. Het blijft erg lastig om het inclusief denken in alle facetten door te (kunnen) voeren. Er is nog veel werk te doen.

Daarom vragen wij u met dit schrijven om de aandacht voor dit INCLUSIEF DENKEN een prominente plaats te geven in uw verkiezingsprogramma en in een later op te stellen collegeakkoord. Onze gehandicapte medeburger heeft daar meer dan ooit recht op.

Wij, PGH, zijn ten alle tijde bereid een en ander nogmaals toe te lichten. Ook bieden wij ons bij voorbaat aan om samen met u inhoud te geven aan wat u in de uitvoering van dit beleid tegenkomt.

Wij wensen u allen een goede verkiezingsuitslag toe en hopen op een vruchtbare samenwerking met het nieuw te vormen college.

Hoogachtend,

A. Westerkamp,
Voorzitter Platform Gehandicaptenbeleid Heerde