Het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde (PGH) zet zich al jaren in als belangenbehartiger voor mensen met een beperking. PGH streeft naar een menselijke samenleving waarin mensen met een beperking naar vermogen kunnen meedoen op alle levensterreinen. Onderdeel van PGH is de Werkgroep Bereikbaarheid-Toegankelijkheid-Bruikbaarheid (BTB). Deze werkgroep is een omvangrijk project gestart om alle openbare gebouwen, horecabedrijven en winkelpanden in onze gemeente te schouwen/toetsen op hun bereikbaarheid en voorzieningen voor mensen met een beperking.Dit toetsen gebeurt aan de hand van een brede checklist. Daarbij worden diverse knelpunten voor mensen met een beperking bekeken, zoals hoe je binnen komt met een rolstoel, hoe met een scootmobiel, hoe is de bereikbaarheid van de nooduitgangen, kan iemand met een visuele beperking zich redden, etc, etc. De resultaten worden met de betrokkenen (gemeente, horeca eigenaar, winkelier) doorgenomen. Er wordt advies gegeven over de noodzakelijke en gewenste aanpassingen. Op basis van deze adviezen kan de “eigenaar” van het gebouw aanpassingen uitvoeren. Een tweede schouw door de Werkgroep BTB moet duidelijk maken of het betreffende pand daarna voldoet aan de opgestelde criteria.

Als dat het geval is krijgt de ‘eigenaar’ een “Waardering voor Toegankelijkheid”.

Deze waardering wordt door een herkenbaar symbool bij de entree van het betreffende gebouw zichtbaar gemaakt, zie bijgaande foto. Daardoor kan iedereen (en dan vooral de mensen met een beperking) inzicht krijgen in de mate van toegankelijkheid van een gebouw of winkel.

PGH rekent op brede ondersteuning van gemeente en ondernemers. Inclusieve samenleving is immers een zaak van ons allemaal.
De eerste toetsingen hebben plaatsgevonden en de resultaten geven aanleiding voor een positieve opstelling. Betrokken ondernemers hebben aangegeven de verbeteringen zeer serieus op te pakken en daar waar het mogelijk is de aangegeven aanpassingen uit te voeren.

PGH, en dan vooral de Werkgroep BTB, hoopt dan ook binnenkort de eerste waardering te kunnen uitreiken.