Werkgroepen PGH

Gerard Adema (vz)
Gré Popping
Gerrit Zwerus
Henk van der Wal
Simon Remmers

 

De werkgroep BTB houdt zich in het algemeen bezig met de toegankelijkheid van openbare gebouwen, winkels en openbare ruimtes voor mensen met een beperking. Het signaleert en spoort knelpunten op, die mensen op het terrein van BTB in het dagelijkse leven ondervinden. Zij draagt er zorg voor dat deze knelpunten op de agenda van de gemeente Heerde en van andere organisaties komen te staan met het doel die knelpunten op te lossen.

De werkgroep wordt betrokken bij civiele en bouwplannen van de gemeente en adviseert over aanpassingen op het gebied van toegankelijkheid. Essentieel is dat dit in de vroege ontwerpfase van deze plannen wordt uitgevoerd, omdat dan tekortkomingen voorkomen kunnen worden en uiteindelijk veel geld bespaard kan worden.

De werkgroep schouwt openbare gebouwen en ruimtes voor de gemeente op toegankelijkheid. In het kader van de ratificatie van Agenda 22 in 2016 is de verwachting dat winkels, bedrijfsgebouwen, sportaccommodaties, etc moeten worden geschouwd. Doel is dat mensen met een beperking gelijkwaardig gebruik kunnen maken van alle openbare ruimtes in de gemeente.

Dit heeft niet alleen een positief effect voor de inwoners van onze gemeente en de regio, maar heeft ook een goede uitstraling naar het toerisme. Heerde wordt op die manier een aantrekkelijke gemeente om te recreëren juist ook voor hen die een beperking hebben.

In de afgelopen jaren is de werkgroep via de Klankbordgroep betrokken geweest bij de nieuwe centrumplannen van Heerde en Wapenveld. Andere recente zaken waar de werkgroep heeft geadviseerd op toegankelijkheid zijn:

  • Reconstructie Jasmijnstraat, Brandstraat en Kastanjelaan
  • Schouwing gemeentehuis en gemeentekantoor
  • Reconstructie Kerkstaat in Wapenveld
  • Inrichting van de Hoogwatergeul; niet te steile hellingen, recreatieruimtes, fietspaden en vogelkijkhutten.
  • Inrichting van het Rivierfront in Veessen
  • MFC in Vorchten
  • Situatie kiosk Elburgerweg naar de Schaapskooi
  • Fietspaden cq rolstoelpadennetwerk in de gemeente
  • Voorlichting ondernemersverenging Heerde over toegankelijkheid in kader Agenda 22
  • Notaris scootmobiel route

Inrichting van het Kanaalpark via Klankbordgroep