Werkgroepen PGH

Naast de genoemde en beschreven activiteiten nemen leden van het Platform nog deel aan verschillende bijeenkomsten.

  • Invulling/voortgang Hoogwatergeul, waarbij de belangen van mensen met een (functie)beperking scherp bewaakt worden.
  • Voorlichtingsavonden over de streekplanvisie met ook daarbij weer oog voor de belangen van onze doelgroep.Overleg met het netwerk Welzijn en Zorg, waarbij het vooral gaat over afstemming van belangenbehartiging.
  • Er is 1x per jaar overleg met de betrokken wethouder. In dit overleg komen allerlei zaken aan de orde, waarbij juist voortgang en initiatieven uitvoerig aandacht krijgen
  • Er is overleg met de commissie Kunst en Cultuur om te beoordelen of in het kader van Agenda 22 een zekere vorm van samenwerking/afstemming aan de orde is.
  • Deelgenomen wordt ook aan de ledenbijeenkomsten Zorgbelang Gelderland evenals aan het regio overleg gehandicaptenraden. Deze bijeenkomsten zijn vooral gericht op informatie uitwisseling en afstemming.