De werkgroep BTB ( Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid) heeft deelgenomen aan de “Klankbordgroep Kanaalpark Heerde”, een groep van aangrenzende inwoners en belangstellende groepen.

 

De geleverde kritiek en inspraak is ruimhartig overgenomen en is het park zogenaamd ‘rolstoelproof’ uitgevoerd. In het park is o.a. een verhard wandelpad opgenomen, die bij de aanleg zeer hobbelig en onbegaanbaar was voor rolstoelers en rollators. Door toedoen van de werkgroep, na druk op het gemeentebestuur, is het pad ruim voor de opening hersteld en vlak gemaakt. Ook is op advies van de werkgroep een verhoogde reling aan de kanaalkant van de verharde zitruimte aangebracht. Dit i.v.m. de veiligheid. Zie de foto’s van het Kanaalpark. Foto’s