In verband met een eventueel te houden winkelschouw heeft het platform contact opgenomen met de ondernemersvereniging OVH. Dit heeft geleid tot een presentatie tijdens de OVH-vergadering op 26 januari 2015. De voorzitter van PGH heeft het platform aan de ondernemers voorgesteld en de werkgroep BTB heeft een presentatie gegeven over een winkelschouw.

De aanwezige winkeliers/ondernemers konden zich vinden in een winkelschouw. Op beamer-beelden zijn de belemmeringen getoond die rolstoelers ondervinden door uitstallingen op het trottoir. Ook fout geparkeerde fietsen is een groot probleem voor mensen met een beperking, niet alleen voor rolstoelgebruikers maar ook voor o.a. moeders met kinderwagens en ouderen al of niet met een rollator. Ook voor blinden en slecht zienden zouden obstakels niet voor moeten komen.

Afgesproken is dat na gereedkomen van het vernieuwde dorpsplein van Heerde een aantal winkels geschouwd zullen gaan worden op zogenaamde BTB-aspecten en daarnaast ook op behulpzaamheid en klantvriendelijkheid. Dat zal gebeuren na overleg met de ondernemersvereniging.