Kees de Blok

Vice-voorzitter
Werkgroep PR

Kees de Blok(1948), door functies in de directie van de Sociale Werkvoorziening Feluagroep en Wezogroep heb ik een goed inzicht gekregen in de problematiek van mensen met een beperking. Ik ben veel onrecht tegen gekomen en veel desinteresse in de situatie van deze groep mensen. Graag werk ik dan ook mee aan het bereiken van een inclusieve samenleving in onze gemeente, waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld. Vandaar mijn inzet bij PGH.