Henk van der Wal

Lid
Werkgroep BTB

Ik ben Henk van der Wal (1945). Gewerkt heb ik als leraar en stagebegeleider in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Dit soort onderwijs kent een specialistische ondersteuning voor leerlingen die het reguliere onderwijs niet kan bieden. Het onderwijs is op de praktijk gericht om leerlingen zo goed als mogelijk voor te bereiden op een plaats in de maatschappij. Arbeidstraining is belangrijk bij de praktijkvakken. Door stages doen de leerlingen werkervaring op in het bedrijfsleven. Ik hoop dat ik met mijn kennis en begrip van jong volwassenen met een beperking en de problemen die dat oplevert voor hun ouders, een bijdrage te leveren aan het Platform.