Gerrit Zwerus

Lid
Werkgroep BTB
Werkgroep PR
Website

In 1984 ben ik vanwege een ongeval met een dwarsleasie in een rolstoel terecht gekomen. Mijn streven en drijfveer is om als rolstoelgebruiker zelfstandig te kunnen functioneren en voor zover dat mogelijk is alles zelf te kunnen doen. De ervaringen zijn dat niet mijn rolstoel, maar juist de ontoegankelijkheid van de omgeving en het ontbreken van voorzieningen me beperken om normaal met iedereen mee te kunnen doen.
Al sinds 2001 zet ik me in voor de BTB-werkgroep om de toegankelijkheid in de gemeente Heerde te verbeteren. Veel verbeteringen op toegankelijkheid zijn tot op heden bereikt mede door een goede samenwerking met de gemeente en andere partijen. Om uiteindelijk een inclusieve samenleving in Heerde te bewerkstelligen waar mensen met een beperking volledig meedoen, moet er nog veel werk worden verricht. Als ervaringsdeskundige kan ik daarvoor mijn bijdrage leveren aan PGH met de realiteit dat inclusie met hele kleine ‘stapjes’ vooruit gaat.