Bert Munting

Lid
Werkgroep PR
Website

Een aantal jaren werken in de Sociale Werkvoorziening maakte voor mij duidelijk dat mensen met een beperking in het dagelijks leven met erg veel hindernissen te maken krijgen. Het gaat dan vaak niet eens over heel ingewikkelde dingen, maar om kleinere dingen zoals het ontbreken van een aangepast toilet en de ontoegankelijkheid van nooduitgangen en trottoirs. Het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde zet zich in om, waar mogelijk en in overleg met Gemeente en middenstand deze hindernissen weg te nemen. Ik heb me verbonden met het PGH omdat ik daar met mijn in het verleden opgedane ervaringen een bijdrage aan denk te kunnen leveren.