• slide
  • slide
  • slide

OVER PGH

Het Platform is al bijna 20 jaar actief in de gemeente Heerde. Zij bestaat uit enthousiaste en ter zake deskundige mensen, die zich inzetten voor de belangenbehartiging van mensen met een (functie) beperking. Het Platform functioneert geheel zelfstandig, maar is onderdeel van de Stichting Gehandicaptenbelangen Noord Oost Veluwe.

De missie van het Platform is alle mensen met (functie)beperkingen of een chronische ziekte volwaardig te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. Het Platform zet zich in voor iedereen, van jong tot oud met welke beperking dan ook. Zo kunnen mensen, die een rolstoel of rollator gebruiken, of te kampen hebben met visuele problemen, of die een verstandelijke beperking hebben of anderszins, met vragen bij het Platform terecht. Het Platform staat voor collectieve belangenbehartiging. Er zijn ca. 20 organisaties waarvoor het Platform mede de belangen van hun leden in de gemeente Heerde behartigt, zowel in het kader van de Wmo als op alle overige terreinen.

LAATSTE NIEUWS

Een scootmobielroute
In Heerde is een scootmobielroute geopend Platform Gehandicaptenbeleid Heerde (PGH) zet zich onder andere al jaren in, samen met de gemeente, voor een goed en volledig rolstoel- fietspadennetwerk, met…
Lees Meer..
#
Sporten met een functiebeperking
Het Platform doet, in samenwerking met de gemeente Heerde, een onderzoek naar de behoefte aan mogelijkheden van sporten voor mensen met een (functie) beperking. Als u graag zou willen sporten, maar…
Lees Meer..