Organisatie

Het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde vormt een onderdeel van de Stichting Gehandicaptenbelangen NO-Veluwe, maar functioneert zelfstandig.

Het Dagelijks Bestuur van het Platform bestaat uit:

  • Jan Schoppers, voorzitter
  • Harry Janssen, penningmeester
  • Diet Tijms, secretaris
Contact opnemen met het bestuur is mogelijk door het sturen van een mailbericht naar het Platform (info@pgheerde.nl) of door het invullen van het contactformulier op deze website.
#