De werkgroep Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB) heeft onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van het gemeentehuis en het hernieuwde gemeentekantoor.

De voorzitter van onze werkgroep BTB, Gerard Adema, overhandigde op donderdag 23 maart het schouwrapport aan wethouder Jan Berkhoff in de vernieuwde publieksruimte. Hierbij was ook de pers aanwezig zoals de regionale bladen De Schaapskooi en Veluweland. Zie de krantenartikelen online.

Bij de schouwing is bepaald in hoeverre de publieke ruimtes voor mensen met een hulpmiddel toegankelijk zijn aan de hand van eigen samengestelde schouwlijsten, die specifiek waren toegepast op het gebouw. Aan de hand daarvan zijn aanbevelingen gedaan en hebben beide gebouwen een predicaat gekregen.

Het gemeentekantoor kreeg het predicaat voldoende omdat op enkele punten wel verbetering noodzakelijk was. Zo is de deur van het invalidentoilet pal naast een open trapgat van de kelder. Het gemeentehuis heeft ondanks dat het pand oud en monumentaal is, het predikaat goed toegankelijk gekregen. Dat was ook voor onze werkgroep een verrassende constatering.

In beide gebouwen heeft de werkgroep geadviseerd om aandacht te besteden aan de vluchtwegen. Dit zou professionele organisaties als de brandweer en politie moeten oppakken, omdat de werkgroep geen expertise op dit vlak in huis heeft.

Voorzieningen voor blinden en slechtzienden zijn in beide gebouwen beperkt aanwezig en voor slechthorenden ontbreken voorzieningen.

De gemeente is nu aan zet om iets met de aanbevelingen te doen. Het was beter geweest indien de werkgroep voorafgaand aan de vernieuwing van de publieksruimte was benaderd en betrokken. Dat had de gemeente een behoorlijke besparing kunnen opleveren.

De werkgroep zal de komende periode een aantal gemeentelijke gebouwen schouwen. En zal in het kader van de ratificatie van Agenda 22 ook winkels in de toekomst willen schouwen en beoordelen op toegankelijkheid.