Op dinsdag 21 mei j.l. heeft voorzitter Westerkamp het eerste vignet Waardering voor Toegankelijkheid uitgereikt aan de Aldi in Heerde.

Leden van de werkgroep Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB) hadden de winkel van Aldi daarvoor geschouwd op toegankelijkheid a.d.h.v. een opgestelde schouwlijst. Conclusie was dat de winkel zeer ruim is ingericht en goed toegankelijk is voor mensen met een beperking. Verbeterpunten zijn de uitgankelijkheid van de nooduitgang aan de buitenzijde van het pand en de onjuiste inrichting van het ruim toegankelijk integraal toilet. Districtsleider Patrick van Manen van de Aldi heeft toegezegd om deze verbeterpunten zo snel mogelijk op te lossen.
De werkgroep BTB heeft de verwachting dat meer winkels en instellingen dit goede voorbeeld gaan volgen. Toegankelijkheid van openbare gebouwen en winkels is immers een punt waar o.a. ondernemers, winkeliers en (sport)instellingen hun volle aandacht op zouden moeten vestigen. Vooral omdat Agenda 22 is geratificeerd door de overheid en dat toegankelijkheid de norm is voor een inclusievere samenleving.

Lees ook het artikel in De Schaapskooi van 28 mei.

WvT Aldi 21 mei 2019 2 800

WvT Aldi 21 mei 2019 3 800

WvT Aldi 21 mei 2019 5 800 1

WvT Aldi 21 mei 2019 7 800