Voor de aanleg van de Hoogwatergeul had de werkgroep BTB al aandacht gevraagd om bij de realisatie rekening te houden met de mensen met een beperking. Hiervoor is er vervolgens meerdere keren overleg geweest met vertegenwoordigers van het Waterschap Vallei en Veluwe en de aannemerscombinatie IJsselweide.

Op 17 november 2017 is de werkgroep met enkele leden op stap geweest in de Hoogwatergeul om te schouwen of het gebied inderdaad voldoende toegankelijk en bruikbaar is voor met mensen een beperking. De resultaten zijn als volgt.

1. De wandel- en fietspaden zijn uitstekend verhard aangelegd. De hellingen zijn aanvaardbaar tot goed te nemen door o.a. rolstoelgebruikers, handbikers en scootmobielers.
2. De picknicktafels bij verschillende rustplaatsen zijn aan de aangepaste hoofdzijde voor rolstoelgebruikers redelijk tot goed bruikbaar. De paden naar de picknicktafels zijn aangelegd met grasbetonblokken en onvoldoende vlak voor rolstoelgebruikers. De bereikbaarheid is daarom een punt van aandacht.
3. De vogelkijkhut op de dijk richting het Gemaal Wapenveld is uitstekend bereikbaar en redelijk tot goed bruikbaar.

Samenvattend stelt de werkgroep vast dat mensen met een beperking redelijk tot goed kunnen recreëren in het gebied van de Hoogwatergeul en daardoor ook kunnen genieten van de mooie natuur in onze gemeente. Wel heeft de werkgroep een advies aan de gemeente gestuurd met het verzoek om de paden naar de picknicktafels vlak en dicht te bestraten. Indien dit niet haalbaar is dan is het stevig en vlak aanaarden van de openingen een aanvaardbaar alternatief.

Zie hieronder enkele foto’s van toegankelijke plaatsen in de Hoogwatergeul.
Schouw HWgeul 17 nov 2017 1000 2

Schouw HWgeul 17 nov 2017 1000 5

Schouw HWgeul 17 nov 2017 1000 6

Schouw HWgeul 17 nov 2017 160

Schouw HWgeul 17 nov 2017 1000 3

Hoogwatergeul 23 okt 2017 HvdW 1000 1

Hoogwatergeul 23 okt 2017 HvdW 1000 2

Hoogwatergeul 23 okt 2017 HvdW 1000 3

Schouw HWgeul 17 nov 2017 1000 8

Schouw HWgeul 17 nov 2017 162

Schouw HWgeul 17 nov 2017 1000 9