Mevr. Denise Janmaat, directeur Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid, heeft als “mystery guest” de toegankelijkheid in Heerde/Wapenveld van winkels, openbare gebouwen en de dorpscentra beoordeeld.

Dit deed zij op verzoek van het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde (PGH) in het kader van de ratificatie van het VN-verdrag over gelijkwaardigheid voor mensen met een beperking. Per 1 januari 2017 verandert er daardoor iets in de verantwoordelijkheid van de politiek en de ondernemers/winkeliers. Toegankelijkheid is dan geen gunst meer, maar een plicht.

Voor een gehoor van politici, waaronder de wethouders Berkhoff en van Dijk, en ondernemers/winkeliers deed zij met verve uit de doeken welke situaties zij zoal in onze gemeente tegen kwam. Die waren voor de aanwezigen zeer herkenbaar en gaven aanleiding tot de nodige discussie. Tevens gaf zij aan wat er per 1-1-2017 echt gaat veranderen. Zij deed daarbij een beroep op ieders verantwoordelijkheid om gezamenlijk ervoor te zorgen dat de toegankelijkheid en bereikbaarheid ook voor mensen die minder goed ter been zijn “normaal” wordt.

Iedereen was het erover eens dat in een prima betoog de belangrijkheid van deze materie goed in beeld gebracht werd. Een en ander zal in de komende tijd dan ook meer urgentie dienen te krijgen. Er is werk aan de winkel. Letterlijk en figuurlijk.

Het Platform Gehandicaptenbeleid Heerde (PGH), de organisator van deze avond, bedankte bij monde van de voorzitter, Jan Schoppers, mevr. Janmaat. Hij gaf aan de aanwezigen aan dat voor PGH dit slechts een begin was van een langere periode waarin aan deze aspecten aandacht geschonken zal blijven worden.