WMO adviesraad heerde

#
#

De adviesraad Wmo is door het college van Heerde ingesteld om zich voor allerlei Wmo-zaken door belangenbehartigers te laten adviseren. Het Platform participeert middels deelname van 2 leden in deze adviesraad. In de afgelopen jaren zijn de volgende punten aan de orde geweest:

  • Er is een notitie mantelzorg opgesteld en aan het college aangeboden.
  • De nota “Weerbaar en Beschermd” is besproken en inhoudelijk akkoord bevonden.
  • Meerdere malen is het aspect “kanteling” in relatie tot nieuwe wetgeving aan de orde geweest. Dit punt zal in de komende tijd zijn juiste invulling dienen te krijgen.
  • Meerdere malen is het aspect “kanteling” in relatie tot nieuwe wetgeving aan de orde geweest. Dit punt zal in de komende tijd zijn juiste invulling dienen te krijgen.
  • Er is een werkgroep “publiciteit en voorlichting” ingesteld. In deze werkgroep is het Platform ook door 1 lid vertegenwoordigd.
  • Het beleidsplan Wmo 2012-2015 is in 1e concept besproken en van commentaar voorzien.