Werkgroep WMO

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerde heeft een adviesraad ingesteld om zich te laten adviseren voor allerlei WMO zaken. Het Platform is in deze raad vertegenwoordigd door twee leden, die op hun beurt worden ondersteund door de Werkgroep WMO.