Agenda 22

De gemeentelijke werkgroep die onder bovenstaande noemer is ingesteld werd voorgezeten door dhr. Pierre Ronden van het VCP (Versterking Cliënten Positie). Onder de deelnemers zijn 2 leden van het platform.

Agenda 22 (een manifest van de Verenigde Naties) wil een allesomvattend inclusief beleid voeren waarin de belangen van mensen met een (functie)beperking VOORAF in kaart gebracht worden. Aan de hand van 22 thema’s wordt dat beleid vorm gegeven. In de afgelopen periode zijn een 5-tal thema’s uitvoerig besproken, wat echter nog niet geleid heeft tot een eenduidig advies aan het college van Heerde. De werkzaamheden van de werkgroep hebben afgelopen periode vertraging opgelopen o.a. door de uitwerking van de (inspraak)structuur rondom het Wmo-beleidsplan. Er wordt geworsteld met de juiste afstemming en coördinatie.

Helaas heeft dhr. Ronden aan het eind van 2011 zich als voorzitter moeten terugtrekken, omdat er door overheidsbezuinigingen geen budgettaire en organisatorische ruimte meer was om die taak in te kunnen vullen. Het VCP wordt zeer sterk ingekrompen.

#