Sporten met een functiebeperking

#

Het Platform doet, in samenwerking met de gemeente Heerde, een onderzoek naar de behoefte aan mogelijkheden van sporten voor mensen met een (functie) beperking. Als u graag zou willen sporten, maar daar nog niet de mogelijkheid toe hebt, kunt u de vragenlijst hierover downloaden, invullen en naar het in de lijst vermelde adres sturen. De vragenlijst is te vinden onder “Downloads”.