Missie & Visie

De missie van het Platform is alle mensen met (functie)beperkingen of een chronische ziekte volwaardig te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. Het Platform zet zich in voor iedereen, van jong tot oud met welke beperking dan ook. Zo kunnen mensen, die een rolstoel of rollator gebruiken, of te kampen hebben met visuele problemen, of die een verstandelijke beperking hebben of anderszins, met vragen bij het Platform terecht.
#