Belangenberhartiging PGH

Het Platform is al bijna 20 jaar actief in de gemeente Heerde. Zij bestaat uit enthousiaste en ter zake deskundige mensen, die zich inzetten voor de belangenbehartiging van mensen met een (functie) beperking. Het Platform functioneert geheel zelfstandig, maar is onderdeel van de Stichting Gehandicaptenbelangen NoordOost Veluwe.


ORGANISATIES DIE HET PLATFORM GEMANDATEERD HEBBEN VOOR COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING IN DE GEMEENTE HEERDE, MEDE IN HET BELANG VAN HUN LEDEN EN DIE PERIODIEKE INFORMATIEVOORZIENING OP PRIJS STELLEN

NAAM ORGANISATIES ADRES POSTCODE PLAATS TELEFOON NUMMER
Viziris Netwerkorganisatie voor blinden en slechtzienden

Postbus 2062
t.a.v. dhr. M. Ran

3500 GB Utrecht 030-2992878
ME/CVS-Stichting Nederland Myalgische Encephalomyelitis/Chronisch Vermoeidheids Cyndroom Het Noordse Bosje 16
t.a.v. dhr. M.Rietdijk
1211 BG Hilversum 035-621129
PFN Psoriasis Federatie Nederland t.a.v. dhr. J.A.M.Punter Thomsonstraat 21
t.a.v. dhr. J.A.M.Punter
8251 TM Dronten 0321-381028
Impuls Vereniging van Volwassenen met ADHD en aanverwante stoornissen

Postbus 92

info@impusldigitaal.nl

3722 AB Bilthoven 030-2310814
BOSK Vereniging van Motorisch Gehandicapten en hun ouders Leerinkbeek 11
t.a.v mw. J.E.Boers Bonker
8055 EG Zwolle 038-4544552
ANGO Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie Kampweg 109
t.a.v. dhr. E.H.H. Brinkhorst
6971 XC Brummen 0575-561001
CCUVN Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland Houttuinlaan 4b 3447 GM Woerden 0346-261001
NPPV Nederlands Paget Patiënten Vereniging Essenkamp 31
t.a.v. Dhr. Koos Eikelboom
8191 XM Wapenveld 038-4470243
LSR Stichting Landelijk Steunpunt Clientenraden Voorzieningscentra Gehandicapten Postbus 8224
t.a.v. dhr. J. Boele
3503 RE Utrecht 030-2937664
Afasie Vereniging Nederland (AVN) regio Veluwe Den Heuvel 62 6881 VE Velp 026-3512512
FODOK Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen Postbus 754
t.a.v. dhr. Henk Boeve (Heerde)
3500 AT Utrecht 030-2900360
MSVN Multiple Sclerose Vereniging Nederland Postbus 30470
t.a.v. secr. mw. Petra Elders
2500 GL Den Haag 070-3747777
KansPlus (VOGG) Belangennetwerk Verstandelijk Gehandicapten Postbus 408 3990 GE Houten 030-2363744
VKS Vereniging voor Kinderen met Stofwisselingsziekten Postbus 664 8000 AR Zwolle 038-4201764
Clientenbond in de GGZ Afd. Stedendriehoek en Oost Gelderland Herman Boerhaavelaan 3
t.a.v. mw. G. Zuiderwind Hoiting
7415 ES Deventer